text.skipToContent text.skipToNavigation

Kwaliteit


Bedrijfsdoel

itsme is een B2B-distributeur van (elektro)technische en mechanische producten. itsme staat voor Industrial Technology and Supply for Mechanical and Electrical. Naast miljoenen producten levert itsme een breed scala aan adviserende en ondersteunende diensten met betrekking tot industriële automatisering, verlichting en interne logistiek. Sinds jaar en dag wordt itsme door de industrie gerekend tot de beste industriële leveranciers. In 2021 werd itsme zelfs officieel verkozen tot beste industriële leverancier. In 2022 was itsme nog de runner-up.

De missie van itsme wordt samengevat in het motto ‘Making You Succeed’. Ons doel is om klanten te ondersteunen op de weg naar succes. Hierbij hanteren we de zogenaamde omnichannelstrategie, een strategie waarbij de klant centraal wordt gezet en de organisatie wordt ingericht op basis van diens behoeften. De kwaliteit die itsme nastreeft in het vervullen van zijn missie wordt gewaarborgd door ons kwaliteitsmanagementsysteem, dat voldoet aan de NEN-EN-ISO 9001-norm.

De volgende organisaties zijn gecertificeerd:

  • itsme Holding B.V.
  • itsme B.V.
  • Breemes N.V.
  • Elektres S.A.


Kwaliteit

De kwaliteitsgedachte van itsme kenmerkt zich door:
 

Het verhogen van de klanttevredenheid

Het continu verbeteren van onze bedrijfsprocessen draagt eraan bij dat wij onze klanten op de best mogelijke wijze de service bieden die zij van itsme verlangen. Het doel hiervan is het leggen van een solide basis voor tevreden en loyale klanten. Wij willen aan hun verwachtingen blijven voldoen of, zo mogelijk, deze zelfs overstijgen.
 

Aantoonbare kwaliteit

Met ons jarenlang beproefde en gecertificeerde ISO 9001-managementsysteem tonen wij aan dat we onze processen betrouwbaar beheersen, om onze producten en diensten te kunnen leveren conform de eisen die de klanten aan ons stellen en conform de relevante wet- en regelgeving.
 

Kostenbesparing

Met de gestroomlijnde processen van ons effectief ingerichte kwaliteitsmanagementsysteem minimaliseren we fouten, werken we efficiënter en bereiken we meer met minder middelen.
 

Aanpassingsvermogen

Geheel in de geest van de internationale ISO 9001-norm hanteert itsme de procesbenadering. Dit omvat risicogebaseerd denken waarin de Plan-Do-Check-Act-cyclus een belangrijke rol speelt. Door deze denkwijze zijn we scherp op risico’s en (verbeter)kansen en spelen we in op veranderingen in onze organisatie en in de markt.
 

itsme habits

Naast procesmatige normen hanteert itsme ook bepaalde sociale normen. Ons gedrag is een belangrijk onderdeel van het streven naar kwaliteit. Daarom zien wij graag een aantal goede gewoonten in onze omgang met mensen binnen en buiten itsme. Deze interne kernwaarden noemen we de itsme habits.
 

Communicatie

Een itsme-medewerker communiceert gestructureerd, in begrijpelijke en correcte taal.

Discipline

Een itsme-medewerker houdt zich aan afspraken, procedures, planningen, voorschriften en tijdslimieten. Daarbij voegt hij/zij zich naar het beleid en de procedures van de organisatie.

Integriteit

Een itsme-medewerker handelt naar eer en geweten, met besef van de normen en waarden van het individu en de organisatie.

Luisteren

Een itsme-medewerker luistert goed en is in staat om uit (non-)verbale informatie belangrijke boodschappen op te pikken. Indien nodig vraagt hij/zij door en gaat hij/zij in op reacties.

Openstaan voor feedback

Een itsme-medewerker trekt lering uit kritiek van anderen en is bereid om gemaakte fouten of tekortkomingen te erkennen.

Respect

Een itsme-medewerker staat open voor gevoelens en meningen van anderen en gaat hier begripvol mee om.

Onafhankelijkheid

Een itsme-medewerker is in staat om onafhankelijk te zijn van een ander. Hij/zij is in staat om zelfstandig keuzes te maken.
 

Certificering


Status

Op 10 november 2023 ontving itsme van Bureau Veritas het meest recente NEN-EN-ISO 9001-certificaat. Op 18 december 2023 werd het ISO 27001-certificaat behaald, ten teken dat aan alle eisen van deze informatiebeveiligingsnorm wordt voldaan.

 


Contact

Mocht u nog vragen hebben over onze ISO-certificeringen, neem dan contact op met itsme via qhse@itsme.eu.

Wellicht bent u ook hierin geïnteresseerd:

Duurzaamheid
We stimuleren en realiseren efficiënt energiegebruik door promotie en zelfgebruik van duurzame producten. We bieden onze klanten oplossingen die een efficiënt energieverbruik stimuleren en die worden ondersteund door een 'groen' product. De sleutelfactoren van dergelijke oplossingen zijn energiezuinige producten en een efficiënt gebruik van onze processen en die van onze klanten.
Lees hier verder
Samenwerken met itsme
Het succes van onze klanten staat centraal. Daarvoor werken we samen met partners die innovatieve kwaliteitsproducten en -merken voeren op het gebied van schakelmateriaal, besturingstechniek, aandrijftechniek, schakelkasten en verbindingstechniek, meten en signaleren, kabels en kabeldraagsystemen, verlichting, pneumatiek, veiligheid en werkomgeivng, gereedschappen en machines, bevestigingsmiddelen en kleefstoffen.
Lees hier verder
Contact
Onze klantadviseurs, technische specialisten en logistieke experts helpen u graag persoonlijk bij uw commerciële en technische problemen met betrekking tot onze elektrische en mechanische producten, diensten en oplossingen.
Lees hier verder
Onderneming
Wij ondersteunen onze klanten met het behalen van succes door de selectie en implementatie van elektrische en mechanische componenten en systemen, diensten en logistiek. Samen met onze technische ondersteuning zorgen we ervoor dat klanten zich kunnen concentreren op hun kernactiviteiten.
Lees hier verder