text.skipToContent text.skipToNavigation
 

In de schijnwerpers: maak kennis met de nieuwe voorzitter van de EUEW


Een interview met Henk Oude Brunink.

Iedereen die Henk ooit heeft ontmoet, zal waarschijnlijk bevestigen dat zijn stijl van leidinggeven vrij bijzonder is. Vanuit een sterke betrokkenheid streeft hij er altijd naar om samen het beste resultaat te bereiken. Hij voelt niet de behoefte om in de schijnwerpers te staan, maar hij kan een sterke aanwezigheid zijn wanneer hij zijn opvattingen over de beste praktische weg naar een gemeenschappelijk doel deelt en onderbouwt, altijd luisterend naar en rekening houdend met de mening van anderen.
 

Henk Oude Brunink was sinds 2019 vicevoorzitter van de EUEW en heeft - zoals van een vicevoorzitter mag worden verwacht - de organisatie ondersteund en op sommige gebieden, zoals de herziening van de statuten, al mee kunnen bouwen aan de toekomstige organisatie. We hebben hem leren kennen als iemand die vertrouwen wil geven aan een team en blij is als hij kan helpen het team succesvol te maken.


Voortbouwend op de prestaties van de voormalige voorzitters Ulrich Liedtke en Alexander Dewulf, heeft Henk een uitdagende, maar inspirerende reis van drie jaar voor de boeg, die in juni begint. Laten we samen een moment nemen om de man te leren kennen, professioneel en persoonlijk, in zijn eigen woorden.
 

Meneer Oude Brunink, gefeliciteerd met uw nieuwe rol als voorzitter van de European Union of Electrical Wholesalers (EUEW). Na veel meer dan de aanvankelijk verwachte drie jaar vicevoorzitter te zijn geweest en bijgedragen te hebben aan waar EUEW vandaag de dag voor staat, zult u medio juni deze nieuwe functie overnemen. Laten we de EUEW-gemeenschap helpen je beter te leren kennen door wat meer informatie over je te delen, professioneel en persoonlijk.


Ja, door COVID is het een onvoorzien en recordbrekend EUEW-voorzitterschap geweest voor Alexander Dewulf en ik wil graag van deze gelegenheid gebruik maken om hem te bedanken voor zijn flexibiliteit in het verlengen van zijn voorzitterschap, evenals zijn gepassioneerde en professionele leiding van de EUEW-gemeenschap, zowel online als, gelukkig, ook weer face-to-face. En hoewel ik niet nieuw ben in de EUEW-scene, heeft het mij de kans gegeven om de mensen en hun belangen van de EUEW-federaties, -groepen en -leden nog beter te leren kennen.


Ik ben 31 jaar geleden in deze branche begonnen, direct na de universiteit, en ik werk nog steeds voor hetzelfde bedrijf, dat nu itsme heet. Natuurlijk is er in die jaren veel gebeurd, want we hebben ons ontwikkeld tot de toonaangevende groothandel voor bewegings- en besturingstechniek voor de machinebouw en industrie in Nederland, met ook activiteiten in België en Spanje. Als bedrijf hebben we een duidelijke strategie om onze klanten succesvol te maken door hen diensten met toegevoegde waarde te leveren op het gebied van technologie en beschikbaarheid in de toeleveringsketen. Dit wordt gedreven door mijn competente collega's en ondersteund door een omnichannel IT-landschap. In de loop der jaren heb ik praktijkervaring opgedaan in het vertalen van een visie naar concrete en geaccepteerde werkwijzen, zowel intern als extern, en daarbij een sterke achtergrond opgebouwd in commercie en operations. Ik ben al 26 jaar getrouwd en we hebben een dochter en drie zonen die nu studeren of bijna gaan studeren. Zoals veel mensen die uit het oosten van Nederland komen, beschouw ik mezelf als rechtdoorzee en authentiek, wat overigens ook past bij de geest van Rotterdam, waar we 14 jaar hebben gewoond en mensen naar verluidt met opgestroopte mouwen worden geboren.


Je hebt een indrukwekkende carrière achter de rug; vertel ons de hoogtepunten uit je geschiedenis in de elektrotechnische groothandel. Wat maakte deze branche zo aantrekkelijk?


Laat ik vooropstellen dat ik mijn werk nooit als een carrière heb gezien, zeker niet met persoonlijke hoogtepunten. Wat mij aanspreekt vanaf de dag dat ik in deze branche ben gaan werken, is dat, hoewel de elektrotechnische groothandel misschien wel het best bewaarde geheim in de markt is, wij een grote impact hebben op het succes van zowel klanten als leveranciers. Ik vind het altijd leuk om met getalenteerde en competente mensen te werken van wie ik kan leren, om samen iets te bereiken wat je alleen niet kunt bereiken. Ik heb het gevoel dat de sfeer en cultuur in de elektrotechnische groothandel veel mogelijkheden bieden om dit te doen, zelfs in dit tijdperk van digitalisering, waarin de verwachtingen ten aanzien van groothandelaren hoger zijn en de verantwoordelijkheden die we moeten nemen dienovereenkomstig moeten veranderen. Met andere woorden, ik hoop dat we allemaal de menselijke maat koesteren die mensen nog steeds de autonomie geeft om zich nieuwe vaardigheden eigen te maken en hen een doel geeft om bij te dragen aan een betere elektrische toekomst.
 

U hebt ook een belangrijke rol binnen de IDEE-groep. Denkt u dat uw ervaring bij IDEE een rol heeft gespeeld bij de voorbereiding op uw nieuwe rol bij EUEW?


IDEE is een begrip in de elektrotechnische groothandel als marketinggroep van sterke onafhankelijke elektrotechnische groothandelaren uit 17 landen in Europa. Nu ik al meer dan 10 jaar voorzitter ben van de Raad van Bestuur van IDEE, vind ik het altijd leuk om te luisteren naar en te leren van de verschillende culturen, achtergronden, strategieën en markten binnen onze groep, waarbij we onze verschillen respecteren, maar ook vaststellen en benutten wat we gemeen hebben. De familiebedrijven van IDEE hebben altijd een nauwe band met hun lokale gemeenschappen en tonen daardoor een sterke verantwoordelijkheid voor oplossingen voor de huidige en volgende generaties. Door mijn ervaring als vicevoorzitter van de EUEW weet ik zeker dat ik op deze ervaring kan voortbouwen in mijn rol bij de EUEW.


Wat waren de belangrijkste redenen die u overtuigden om deze nieuwe rol aan te nemen?


Ik denk dat er niet veel overtuigingskracht voor nodig was. Toen het verzoek kwam, zag ik de rol als een kans om iets terug te doen. Voor mij is het een eer om de mensen, organisaties en bedrijven te vertegenwoordigen die altijd de verantwoordelijkheid van de 'tussenpersoon' op zich nemen bij het vertalen van traditionele en nieuwe uitdagingen naar concrete oplossingen voor de elektrische toekomst. Ik kijk ernaar uit om onze industrie vanuit dit andere perspectief te dienen en bij te dragen aan die toekomst.
 

De afgelopen jaren heeft EUEW ernaar gestreefd een belangrijkere rol te spelen in haar ecosysteem, dankzij de inspanningen van het leiderschap van EUEW. Wat zijn voor uw mandaat de belangrijkste doelen, de belangrijkste resultaten die u zou willen bereiken?


De agenda van het EUEW staat vol met onderwerpen die onmogelijk binnen drie jaar kunnen worden opgelost. Daarom moeten we elk voorzitterschap beschouwen als een fase in een langetermijnstrategie. Zoals het Afrikaanse spreekwoord over de waarde van een gemeenschap: "Als je snel wilt gaan, ga dan alleen. Als je ver wilt gaan, ga dan samen". Daarom gaan we verder in de richting die de vorige voorzitters van het EUEW hebben uitgestippeld.

Ten eerste zal de EUEW het lokale beleid van de aangesloten federaties op geselecteerde thema's concreet versterken en vergroten door informatie en - mogelijk - deelname vanuit en in Brussel.

Ten tweede zullen we binnen deze geselecteerde thema's zoeken naar mogelijkheden om gedeelde belangen en verbintenissen van aangesloten bedrijven en bedrijfsgroepen die actief zijn in de Adviesraad te benutten. We zullen dit doen door het opzetten en verder ontwikkelen van relevante strategische verbindingen met gouvernementele organisaties, evenals andere industrieoverschrijdende organisaties en federaties binnen onze waardeketen.
 

De EUEW Business Convention is een van de belangrijkste branche-evenementen om te netwerken en de nieuwste trends te bespreken. De laatste jaren is het evenement volledig veranderd en brengt het met elke editie meer elektrotechnische groothandelaren en leveranciers samen. Waarom is het belangrijk voor elektrotechnische groothandelaars om deel te nemen aan dit grote EUEW-evenement?


Hoewel webvergaderingen praktisch en nuttig zijn gebleken om de drempel voor contact en samenwerking te verlagen, zorgen ze er ook onvermijdelijk voor dat we ons allemaal terugtrekken in onze eigen wereld. De afgelopen jaren heeft EUEW geïnvesteerd in de ontwikkeling van een programma dat het hele jaar doorloopt, bestaande uit online informatiesessies rond belangrijke interessegebieden in de Circulaire Economie, Green Deal en Digitaal. Maar binnen dit programma blijft onze Business Convention een hoogtepunt als de periodieke stroomvoorziening voor mensen in onze industrie waar vertegenwoordigers van federaties, groothandelaren en toonaangevende fabrikanten elkaar kunnen ontmoeten, delen en leren.

Zoals veel mensen die uit het oosten van Nederland komen, beschouw ik mezelf als rechtdoorzee en authentiek, wat overigens ook past bij de geest van Rotterdam, waar we 14 jaar hebben gewoond en waarvan wordt gezegd dat mensen met opgestroopte mouwen worden geboren.

"Geef de transitie energie: een sleutelrol voor de elektrotechnische groothandel" is het thema van de EUEW Business Convention van dit jaar. Waarom is dit onderwerp nu zo relevant? En wat is de sleutelrol van de elektrotechnische groothandel die het thema van de conventie naar voren moet brengen?


Verandering is altijd een constante geweest en zal dat ook altijd blijven. Maar om een duurzame en mogelijk zelfs circulaire toekomst te garanderen, moeten we meer dan ooit op één lijn zitten en verder reiken dan onze traditionele perceptie van verandering. Ik hoef niet uit te leggen waarom dit belangrijk is en waarom elke stap in de goede richting, hoe klein ook, de juiste stap is. Als elektrotechnische groothandelaars is het cruciaal om onze sleutelrol te spelen in de noodzakelijke heruitvinding van onze waardeketen: neem verantwoordelijkheid, toon voorbeeldgedrag, stimuleer transitie en zorg dat verandering plaatsvindt, zoals we tijdens de Conventie zullen zien. Zien is geloven en ik weet zeker dat geloven aanstekelijk werkt.

Wat zijn volgens u, naast de energietransitie, de belangrijkste onderwerpen voor de elektrotechnische groothandel en waarom?


Een ander belangrijk onderwerp is natuurlijk het zorgen voor voldoende kennis en opleiding voor de uitdagingen die voor ons liggen, te beginnen met een inspirerende en uitdagende werkomgeving voor onze medewerkers. Gelukkig hebben veel federaties al programma's die erop gericht zijn om de elektrotechnische groothandel bekend te maken als een interessante plek om te werken. Digitaal is ook een veelbesproken onderwerp, maar kan nooit een oplossing op zich zijn. Digitaal als een slim middel om processen te optimaliseren is dat wel, en kan alleen succesvol zijn als oplossingen in de hele toeleveringsketen gezamenlijk worden gecreëerd en de technische mogelijkheden en belemmeringen goed worden begrepen. Beide onderwerpen zijn natuurlijk nauw verbonden met het overkoepelende onderwerp van energietransitie, dat ook van toepassing is op een ander actueel onderwerp, namelijk industrieoverschrijdende samenwerking. Daarom heeft EUEW contacten gelegd met organisaties als EuropeOn, ETIM International, Cecapi, Europacable en LightingEurope.


De huidige markt voor groothandelaren is erg dynamisch en nogal onvoorspelbaar. Wat zijn de belangrijkste kansen voor uw mandaat als voorzitter van de EUEW? Wat zijn de belangrijkste uitdagingen die u verwacht?


Al zo lang als ik in dit vak zit, hoor ik dat de huidige markt dynamisch en onvoorspelbaar is. Niets nieuws dus. En toch proberen we allemaal nog elk jaar de markt te voorspellen...

Uitdagingen en kansen zijn afhankelijk van een potentieel probleem of voordeel. De EUEW zal voortdurend de hand reiken en heel zorgvuldig luisteren naar wat de aangesloten federaties en leden van de adviesraad zien als potentiële problemen of voordelen. De laatste grote uitdagingen waren natuurlijk de financiële crisis en de COVID, en in beide gevallen hebben we gezien dat elektrotechnische groothandelaren zich heel goed kunnen aanpassen en zich met succes kunnen herstellen. Een grote uitdaging voor de industrie is om het huidige bedrijfsmodel te evolueren naar een duurzamer en - op de langere termijn - circulair model. Dit vereist een nieuw waardeparadigma voor onze hele industrie, beginnend met een intrinsieke overtuiging, maar ook vertaald in de concrete introductie van nieuwe diensten.
 

De editie van dit jaar van de EUEW Business Convention is een ongekend succes voor EUEW. De eerste 100 deelnemers registreerden zich al een week nadat de inschrijvingen waren geopend en het evenement kan rekenen op maar liefst 12 sponsors. Wat is de boodschap die u wilt delen met de deelnemers aan de Conventie van dit jaar?


We zijn allemaal erg blij en enthousiast om zoveel deelnemers te mogen verwelkomen. Ik wens ons allemaal een open geest voor nieuwe kansen en een win-win-mentaliteit in onze deelname aan de conventie!


Bron: The Edit / juni 2023

 
 

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws:

 • NEWS
  22 feb. 2024
  Lapp - Fibre Optics - Baanbrekende oplossingen voor de industrie met glasvezelkabels van LAPP
  De digitale transformatie is niet te stoppen! Mobiele apps, slimme netwerken, tv & video on demand, telegeneeskunde, intelligente voertuigen, verkeersinformatie systemen, Industrie 4.0 - de behoefte aan krachtige glasvezelkabels om een betrouwbare breedband infrastructuur te creëren groeit voortdurend. De oplossing ligt in glasvezelkabels die grote datavolumes over lange afstanden kunnen transporteren.
  Lees verder
 • NEWS
  15 feb. 2024
  Siemens - TIA Portal V19
  Siemens heeft de nieuwste versie van het Totally Integrated Automation (TIA) portal, TIA Portal V19, geïntroduceerd. Deze versie biedt intuïtieve motion control en volledige integratie van engineering, besturing en aandrijvingen.
  Lees verder
 • NEWS
  14 feb. 2024
  ABB - Ty-raps gratis sample
  Gratis Ty-Rap® sample. Vraag het nu aan en ontdek de voordelen van de échte Ty-Rap® van ABB.
  Lees verder
 • NEWS
  28 dec. 2023
  Fluke - Energieverspilling opsporen met Power Quality Management
  Energie besparen en energieverspilling minimaliseren is een van de belangrijkste aspecten van energieverbruik. Het maakt niet uit in welke branche u werkt, op zoek naar energiebesparing betekent dat u naar uw stroomverbruik kijkt en een energiebesparingsplan voor energiekwaliteitsbeheer ontwikkelt.
  Lees verder

Misschien vindt u deze succesverhalen ook interessant:

 • TESTIMONIAL
  15 feb. 2024
  Enduro - Compleet pakket voor het zware werk
  Enduro Softslings bouwt machines voor de eigen productie van ‘heavy lifting’ hijsbanden. Voor een nieuwe machine schakelde het itsme in voor het complete pakket: advies over de aandrijving, levering van componenten en programmering van de besturing. “We hebben het hele project in ruim een half jaar afgerond. Dat is snel voor zo’n bijzondere machine.”
  Lees verder
 • TESTIMONIAL
  11 okt. 2023
  Future-proof samenwerking voor de elektrificatie
  Indulec plaatst voor de elektrificatie van industrie en samenleving middenspanningscabines. De benodigde compacte en degelijke verdeelborden betrekt Indulec sinds kort van Siemens, via Breemes. Het werken met Siemens was voor de drie partijen een leerproces in het eerste project, maar dat heeft wel meteen een “heel net” resultaat opgeleverd. “De ondersteuning door Breemes was top. We gaan nu meer projecten met Siemens doen.”
  Lees verder
 • TESTIMONIAL
  9 okt. 2023
  VDL Weweler - kiest voor Leuze
  Om de kwaliteit van luchtveerdragers te waarborgen, maakt VDL Weweler – een internationaal toonaangevende fabrikant van luchtveersystemen voor de trailerbouw – in de productie onder meer gebruik van een shotpeenmachine. Deze bewerking draagt bij aan een hogere levensduur van de producten. Toen de betreffende machine aan vervanging toe was, werd ook de machineveiligheid opnieuw onder de loep genomen. Vanwege de jarenlange samenwerkingsrelatie koos VDL Weweler bij de aanschaf en levering van de nieuwe veiligheidslichtschermen weer voor Leuze en itsme. “Onze slogan is ‘kracht door samenwerking’. We streven dan ook altijd naar partnerschappen.”
  Lees verder
 • TESTIMONIAL
  6 okt. 2023
  wheyco zet belangrijke stap naar condition-based onderhoud
  In de voedingsmiddelenindustrie staan productiviteit, betrouwbaarheid en beschikbaarheid altijd hoog op de agenda. Dat geldt ook voor wheyco, dat wei verwerkt tot eiwit- en permeaatpoeder. De talloze motoren voor onder meer pompen, ventilatoren en roerwerken zijn voorzien van softstarters om mechanische belasting van apparatuur zoveel mogelijk te beperken. Recent werd met de PSTX- en PSE-series van ABB een nieuwe generatie softstarters ingevoerd. itsme vormde de vitale schakel tussen ABB en wheyco.
  Lees verder

Kijkt u ook eens naar deze trainingen die we aanbieden:

 • TRAINING
  22 jul. 2022
  TIAP-NETWORK
  Ontwerpers, programmeurs, inbedrijfstellers en gebruikers die op zoek zijn naar toepassingen en kennis in verband met netwerktechnologieën in een industriële omgeving.
  Lees verder
 • TRAINING
  S7-PROG1
  Na het volgen van deze module kan de cursist: Een besturingsconcept maken. Systematisch ontwerpen en gestructureerd programmeren. Toestand diagrammen ontwerpen en deze omzetten in S7-programma’s. Basisfuncties in bouwstenen programmeren. Informatie uit databouwstenen gebruiken.
  Lees verder
 • TRAINING
  S7-PROG2
  Na het volgen van deze module kan de cursist: complexe programma’s lezen; complexe programma’s schrijven.
  Lees verder
 • TRAINING
  S7-SERVICE
  Na het volgen van deze module kan de cursist: SIMATIC S7 PLC’s mechanisch en elektrisch opbouwen. PROFIBUS DP opbouwen en Master Slave deelnemers aansluiten. StoringsLED’s interpreteren. Configuratie testen. I/O kaarten adresseren via STEP7 software. Een compleet programma gestructureerd inbedrijfnemen, zowel hard- als softwarematige fouten in SIMATIC S7 PLC’s herkennen en oplossen.
  Lees verder