text.skipToContent text.skipToNavigation
 

In de schijnwerpers: maak kennis met de nieuwe voorzitter van de EUEW


Een interview met Henk Oude Brunink.

Iedereen die Henk ooit heeft ontmoet, zal waarschijnlijk bevestigen dat zijn stijl van leidinggeven vrij bijzonder is. Vanuit een sterke betrokkenheid streeft hij er altijd naar om samen het beste resultaat te bereiken. Hij voelt niet de behoefte om in de schijnwerpers te staan, maar hij kan een sterke aanwezigheid zijn wanneer hij zijn opvattingen over de beste praktische weg naar een gemeenschappelijk doel deelt en onderbouwt, altijd luisterend naar en rekening houdend met de mening van anderen.
 

Henk Oude Brunink was sinds 2019 vicevoorzitter van de EUEW en heeft - zoals van een vicevoorzitter mag worden verwacht - de organisatie ondersteund en op sommige gebieden, zoals de herziening van de statuten, al mee kunnen bouwen aan de toekomstige organisatie. We hebben hem leren kennen als iemand die vertrouwen wil geven aan een team en blij is als hij kan helpen het team succesvol te maken.


Voortbouwend op de prestaties van de voormalige voorzitters Ulrich Liedtke en Alexander Dewulf, heeft Henk een uitdagende, maar inspirerende reis van drie jaar voor de boeg, die in juni begint. Laten we samen een moment nemen om de man te leren kennen, professioneel en persoonlijk, in zijn eigen woorden.
 

Meneer Oude Brunink, gefeliciteerd met uw nieuwe rol als voorzitter van de European Union of Electrical Wholesalers (EUEW). Na veel meer dan de aanvankelijk verwachte drie jaar vicevoorzitter te zijn geweest en bijgedragen te hebben aan waar EUEW vandaag de dag voor staat, zult u medio juni deze nieuwe functie overnemen. Laten we de EUEW-gemeenschap helpen je beter te leren kennen door wat meer informatie over je te delen, professioneel en persoonlijk.


Ja, door COVID is het een onvoorzien en recordbrekend EUEW-voorzitterschap geweest voor Alexander Dewulf en ik wil graag van deze gelegenheid gebruik maken om hem te bedanken voor zijn flexibiliteit in het verlengen van zijn voorzitterschap, evenals zijn gepassioneerde en professionele leiding van de EUEW-gemeenschap, zowel online als, gelukkig, ook weer face-to-face. En hoewel ik niet nieuw ben in de EUEW-scene, heeft het mij de kans gegeven om de mensen en hun belangen van de EUEW-federaties, -groepen en -leden nog beter te leren kennen.


Ik ben 31 jaar geleden in deze branche begonnen, direct na de universiteit, en ik werk nog steeds voor hetzelfde bedrijf, dat nu itsme heet. Natuurlijk is er in die jaren veel gebeurd, want we hebben ons ontwikkeld tot de toonaangevende groothandel voor bewegings- en besturingstechniek voor de machinebouw en industrie in Nederland, met ook activiteiten in België en Spanje. Als bedrijf hebben we een duidelijke strategie om onze klanten succesvol te maken door hen diensten met toegevoegde waarde te leveren op het gebied van technologie en beschikbaarheid in de toeleveringsketen. Dit wordt gedreven door mijn competente collega's en ondersteund door een omnichannel IT-landschap. In de loop der jaren heb ik praktijkervaring opgedaan in het vertalen van een visie naar concrete en geaccepteerde werkwijzen, zowel intern als extern, en daarbij een sterke achtergrond opgebouwd in commercie en operations. Ik ben al 26 jaar getrouwd en we hebben een dochter en drie zonen die nu studeren of bijna gaan studeren. Zoals veel mensen die uit het oosten van Nederland komen, beschouw ik mezelf als rechtdoorzee en authentiek, wat overigens ook past bij de geest van Rotterdam, waar we 14 jaar hebben gewoond en mensen naar verluidt met opgestroopte mouwen worden geboren.


Je hebt een indrukwekkende carrière achter de rug; vertel ons de hoogtepunten uit je geschiedenis in de elektrotechnische groothandel. Wat maakte deze branche zo aantrekkelijk?


Laat ik vooropstellen dat ik mijn werk nooit als een carrière heb gezien, zeker niet met persoonlijke hoogtepunten. Wat mij aanspreekt vanaf de dag dat ik in deze branche ben gaan werken, is dat, hoewel de elektrotechnische groothandel misschien wel het best bewaarde geheim in de markt is, wij een grote impact hebben op het succes van zowel klanten als leveranciers. Ik vind het altijd leuk om met getalenteerde en competente mensen te werken van wie ik kan leren, om samen iets te bereiken wat je alleen niet kunt bereiken. Ik heb het gevoel dat de sfeer en cultuur in de elektrotechnische groothandel veel mogelijkheden bieden om dit te doen, zelfs in dit tijdperk van digitalisering, waarin de verwachtingen ten aanzien van groothandelaren hoger zijn en de verantwoordelijkheden die we moeten nemen dienovereenkomstig moeten veranderen. Met andere woorden, ik hoop dat we allemaal de menselijke maat koesteren die mensen nog steeds de autonomie geeft om zich nieuwe vaardigheden eigen te maken en hen een doel geeft om bij te dragen aan een betere elektrische toekomst.
 

U hebt ook een belangrijke rol binnen de IDEE-groep. Denkt u dat uw ervaring bij IDEE een rol heeft gespeeld bij de voorbereiding op uw nieuwe rol bij EUEW?


IDEE is een begrip in de elektrotechnische groothandel als marketinggroep van sterke onafhankelijke elektrotechnische groothandelaren uit 17 landen in Europa. Nu ik al meer dan 10 jaar voorzitter ben van de Raad van Bestuur van IDEE, vind ik het altijd leuk om te luisteren naar en te leren van de verschillende culturen, achtergronden, strategieën en markten binnen onze groep, waarbij we onze verschillen respecteren, maar ook vaststellen en benutten wat we gemeen hebben. De familiebedrijven van IDEE hebben altijd een nauwe band met hun lokale gemeenschappen en tonen daardoor een sterke verantwoordelijkheid voor oplossingen voor de huidige en volgende generaties. Door mijn ervaring als vicevoorzitter van de EUEW weet ik zeker dat ik op deze ervaring kan voortbouwen in mijn rol bij de EUEW.


Wat waren de belangrijkste redenen die u overtuigden om deze nieuwe rol aan te nemen?


Ik denk dat er niet veel overtuigingskracht voor nodig was. Toen het verzoek kwam, zag ik de rol als een kans om iets terug te doen. Voor mij is het een eer om de mensen, organisaties en bedrijven te vertegenwoordigen die altijd de verantwoordelijkheid van de 'tussenpersoon' op zich nemen bij het vertalen van traditionele en nieuwe uitdagingen naar concrete oplossingen voor de elektrische toekomst. Ik kijk ernaar uit om onze industrie vanuit dit andere perspectief te dienen en bij te dragen aan die toekomst.
 

De afgelopen jaren heeft EUEW ernaar gestreefd een belangrijkere rol te spelen in haar ecosysteem, dankzij de inspanningen van het leiderschap van EUEW. Wat zijn voor uw mandaat de belangrijkste doelen, de belangrijkste resultaten die u zou willen bereiken?


De agenda van het EUEW staat vol met onderwerpen die onmogelijk binnen drie jaar kunnen worden opgelost. Daarom moeten we elk voorzitterschap beschouwen als een fase in een langetermijnstrategie. Zoals het Afrikaanse spreekwoord over de waarde van een gemeenschap: "Als je snel wilt gaan, ga dan alleen. Als je ver wilt gaan, ga dan samen". Daarom gaan we verder in de richting die de vorige voorzitters van het EUEW hebben uitgestippeld.

Ten eerste zal de EUEW het lokale beleid van de aangesloten federaties op geselecteerde thema's concreet versterken en vergroten door informatie en - mogelijk - deelname vanuit en in Brussel.

Ten tweede zullen we binnen deze geselecteerde thema's zoeken naar mogelijkheden om gedeelde belangen en verbintenissen van aangesloten bedrijven en bedrijfsgroepen die actief zijn in de Adviesraad te benutten. We zullen dit doen door het opzetten en verder ontwikkelen van relevante strategische verbindingen met gouvernementele organisaties, evenals andere industrieoverschrijdende organisaties en federaties binnen onze waardeketen.
 

De EUEW Business Convention is een van de belangrijkste branche-evenementen om te netwerken en de nieuwste trends te bespreken. De laatste jaren is het evenement volledig veranderd en brengt het met elke editie meer elektrotechnische groothandelaren en leveranciers samen. Waarom is het belangrijk voor elektrotechnische groothandelaars om deel te nemen aan dit grote EUEW-evenement?


Hoewel webvergaderingen praktisch en nuttig zijn gebleken om de drempel voor contact en samenwerking te verlagen, zorgen ze er ook onvermijdelijk voor dat we ons allemaal terugtrekken in onze eigen wereld. De afgelopen jaren heeft EUEW geïnvesteerd in de ontwikkeling van een programma dat het hele jaar doorloopt, bestaande uit online informatiesessies rond belangrijke interessegebieden in de Circulaire Economie, Green Deal en Digitaal. Maar binnen dit programma blijft onze Business Convention een hoogtepunt als de periodieke stroomvoorziening voor mensen in onze industrie waar vertegenwoordigers van federaties, groothandelaren en toonaangevende fabrikanten elkaar kunnen ontmoeten, delen en leren.

Zoals veel mensen die uit het oosten van Nederland komen, beschouw ik mezelf als rechtdoorzee en authentiek, wat overigens ook past bij de geest van Rotterdam, waar we 14 jaar hebben gewoond en waarvan wordt gezegd dat mensen met opgestroopte mouwen worden geboren.

"Geef de transitie energie: een sleutelrol voor de elektrotechnische groothandel" is het thema van de EUEW Business Convention van dit jaar. Waarom is dit onderwerp nu zo relevant? En wat is de sleutelrol van de elektrotechnische groothandel die het thema van de conventie naar voren moet brengen?


Verandering is altijd een constante geweest en zal dat ook altijd blijven. Maar om een duurzame en mogelijk zelfs circulaire toekomst te garanderen, moeten we meer dan ooit op één lijn zitten en verder reiken dan onze traditionele perceptie van verandering. Ik hoef niet uit te leggen waarom dit belangrijk is en waarom elke stap in de goede richting, hoe klein ook, de juiste stap is. Als elektrotechnische groothandelaars is het cruciaal om onze sleutelrol te spelen in de noodzakelijke heruitvinding van onze waardeketen: neem verantwoordelijkheid, toon voorbeeldgedrag, stimuleer transitie en zorg dat verandering plaatsvindt, zoals we tijdens de Conventie zullen zien. Zien is geloven en ik weet zeker dat geloven aanstekelijk werkt.

Wat zijn volgens u, naast de energietransitie, de belangrijkste onderwerpen voor de elektrotechnische groothandel en waarom?


Een ander belangrijk onderwerp is natuurlijk het zorgen voor voldoende kennis en opleiding voor de uitdagingen die voor ons liggen, te beginnen met een inspirerende en uitdagende werkomgeving voor onze medewerkers. Gelukkig hebben veel federaties al programma's die erop gericht zijn om de elektrotechnische groothandel bekend te maken als een interessante plek om te werken. Digitaal is ook een veelbesproken onderwerp, maar kan nooit een oplossing op zich zijn. Digitaal als een slim middel om processen te optimaliseren is dat wel, en kan alleen succesvol zijn als oplossingen in de hele toeleveringsketen gezamenlijk worden gecreëerd en de technische mogelijkheden en belemmeringen goed worden begrepen. Beide onderwerpen zijn natuurlijk nauw verbonden met het overkoepelende onderwerp van energietransitie, dat ook van toepassing is op een ander actueel onderwerp, namelijk industrieoverschrijdende samenwerking. Daarom heeft EUEW contacten gelegd met organisaties als EuropeOn, ETIM International, Cecapi, Europacable en LightingEurope.


De huidige markt voor groothandelaren is erg dynamisch en nogal onvoorspelbaar. Wat zijn de belangrijkste kansen voor uw mandaat als voorzitter van de EUEW? Wat zijn de belangrijkste uitdagingen die u verwacht?


Al zo lang als ik in dit vak zit, hoor ik dat de huidige markt dynamisch en onvoorspelbaar is. Niets nieuws dus. En toch proberen we allemaal nog elk jaar de markt te voorspellen...

Uitdagingen en kansen zijn afhankelijk van een potentieel probleem of voordeel. De EUEW zal voortdurend de hand reiken en heel zorgvuldig luisteren naar wat de aangesloten federaties en leden van de adviesraad zien als potentiële problemen of voordelen. De laatste grote uitdagingen waren natuurlijk de financiële crisis en de COVID, en in beide gevallen hebben we gezien dat elektrotechnische groothandelaren zich heel goed kunnen aanpassen en zich met succes kunnen herstellen. Een grote uitdaging voor de industrie is om het huidige bedrijfsmodel te evolueren naar een duurzamer en - op de langere termijn - circulair model. Dit vereist een nieuw waardeparadigma voor onze hele industrie, beginnend met een intrinsieke overtuiging, maar ook vertaald in de concrete introductie van nieuwe diensten.
 

De editie van dit jaar van de EUEW Business Convention is een ongekend succes voor EUEW. De eerste 100 deelnemers registreerden zich al een week nadat de inschrijvingen waren geopend en het evenement kan rekenen op maar liefst 12 sponsors. Wat is de boodschap die u wilt delen met de deelnemers aan de Conventie van dit jaar?


We zijn allemaal erg blij en enthousiast om zoveel deelnemers te mogen verwelkomen. Ik wens ons allemaal een open geest voor nieuwe kansen en een win-win-mentaliteit in onze deelname aan de conventie!


Bron: The Edit / juni 2023

 
 

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws:

 • NEWS
  19 jul. 2024
  ABB - IoT Smart Communication Card: link naar de cloud
  Digitalisering toekomstmuziek? Welnee, digitalisering is alom gaande. In die ontwikkeling wil iedereen toch mee? Dat kan nu eenvoudig met de IoT Smart Communication Card van ABB. Met de IoT Smart Communication Card kunnen systemen verbinding maken met de cloud van derden via MQTT, OPC UA of https. De IoT Smart Communication Card biedt een naadloze integratie van slimme magneetschakelaars via ABB Novolink™ en alle standaard Modbus RTU- en Modbus TCP componenten. Deze link naar de cloud biedt de veiligheid, snelheid en efficiëntie die gebruikers wensen.
  Lees verder
 • NEWS
  17 jul. 2024
  Wago - Energie Data Management; zo simpel is efficiëntie
  Met WAGO’s modulaire energiedata management oplossing voor het beheer van energiegegevens kunt u in een handomdraai meetgegevens uit verschillende media registreren en visualiseren. Continue registratie en monitoring legt de basis voor energiebesparing waarbij de kosten tot een minimum kunnen worden beperkt. Daarnaast wordt er ook normatieve conformiteit volgens DIN EN 50001 voor energiebeoordeling gegeven.
  Lees verder
 • NEWS
  10 jul. 2024
  Eaton - Universeel toepasbare HMI’s
  Eatons HMI’s uit de XV300 en XV100 series zijn universeel toepasbaar, goed leverbaar en communiceren met alle gangbare PLC-merken. Upgrade de look & feel van uw machine met de moderne HMI's van Eaton, zonder hiervoor van besturing of PLC-merk te hoeven veranderen!
  Lees verder
 • NEWS
  3 jul. 2024
  nVent Hoffman - Climate Control-oplossingen
  Verticaal gemonteerde airconditioning voor binnengebruik E-NEXT: Deze verticale koeleenheid, E-NEXT, met beschermingsgraad IP55, is beschikbaar in veel verschillende maten voor verschillende koelingsvereisten. Dit betekent dat eenvoudig de juiste koeloplossing, inclusief roestvast staal voor veeleisende omgevingen, kan worden gekozen.
  Lees verder

Misschien vindt u deze succesverhalen ook interessant:

 • TESTIMONIAL
  12 jul. 2024
  DigiFlow - Leven van de klant makkelijker maken
  Als technisch dienstverlener levert Breemes PLC’s, drives en andere materialen aan klanten. Klanten als industrieel automatiseerder Digi-Flow. Omzet is echter niet de ultieme indicator van een goede relatie, vinden beide partijen. Meedenken over oplossingen en het leveren van kennis zijn ook belangrijk. Uiteindelijk moet Breemes het leven van de klant makkelijker maken, vindt CEO Eric Decant van Digi-Flow. Digi-Flow in Antwerpen begeleidt industriële bedrijven in hun transformatie naar slimme industriële omgevingen met behulp van industriële automatisering en digitalisering. Het bedrijf ontstond in 2020 uit de verzelfstandiging van ESAS Automation. Solindus, het latere ESAS, werd na de oprichting in 2003 door Eric en Robert Decant uitgebouwd tot een onderneming met 2.000 medewerkers. Met Digi-Flow wilden ze terug naar het kleinschalige ondernemerschap. Nu is Eric Decant de CEO van het bedrijf, dat ruim dertig medewerkers telt. “Ik ben nog ambitieus, maar wil niet meer dat soort zware trajecten naar die schaalgrootte afleggen.” Inmiddels is hij zijn zoon aan het inwerken om het roer over te nemen. Daarmee is Digi-Flow een echt familiebedrijf, zoals ook is terug te vinden in de kernwaarden: co-creatie, langetermijnvisie, levenslang groeien en humaan.
  Lees verder
 • TESTIMONIAL
  11 jul. 2024
  ATR Engineering - Korte levertijden voor componenten en beslissingen
  Snel kunnen schakelen is cruciaal voor het succes van industriële automatiseringsprojecten. Dat betreft niet alleen het leveren van componenten, maar ook het nemen van beslissingen. Korte lijntjes zijn dan belangrijk. Die waren er in het project voor de besturing van een waslijn voor plastic PET-snippers, waarin ATR Engineering en itsme intensief samenwerkten. “De meerwaarde van onze samenwerking is dat we enorm snel op klantvragen kunnen anticiperen.” Met tien jaar ervaring in industriële automatisering op zak begon Adrie van Triest in 2019 zijn eigen onderneming. ATR Engineering in Berkel-Enschot legt zich met een brede aanpak toe op hardware en software engineering. “Ons specialisme is het aanbieden van totaaloplossingen voor industriële automatisering waarbij het ontwerpen van PLC-besturingen centraal staat. Wij gaan met een klant in gesprek over openstaande automatiseringsvraagstukken en vooraf bepalen we samen de eisen en wensen voor een project. Ook bieden we flexibele ondersteuning bij projecten of inbedrijfstellingen.” ATR Engineering is een klein bedrijf met op dit moment vier engineers van verschillende disciplines in dienst. Daaromheen zit een vaste ‘flexibele schil’ van engineers en monteurs om de piekmomenten op te vangen.
  Lees verder
 • TESTIMONIAL
  10 jul. 2024
  Top Cold Control - Korte lijntjes voor energiemanagement en projectsamenwerking
  Specialist in industriële koudetechniek Top Cold Control voert complete projecten uit en daarin mag energiemanagement tegenwoordig niet ontbreken. Dat begint met heel veel meten. Voor een vrieshuis in Amsterdam ontwierp itsme in samenspraak met Top Cold Control en de klant een oplossing voor integratie van de energiemeting in de besturing. Top Cold Control uit Nieuwkuijk, gespecialiseerd in industriële koudetechniek, realiseert grote projecten bij klanten in Nederland, België, Duitsland en via hen ook elders in de wereld. Het gaat om koel- en vriesinstallaties voor onder meer slachterijen, verwerkingsbedrijven, vrieshuizen en transportbedrijven. Top Cold Control kan met alle voorkomende koudemiddelen uit de voeten, maar heeft als specialisme het toepassen van de natuurlijke koudemiddelen ammoniak (NH3) en koolzuurgas (CO2). Voor snel invriezen levert Top Cold Control geavanceerde, energiezuinige invriestunnels. “Het bedrijf onderscheidt zich door de korte lijntjes”, zegt operationeel manager Arjan Maas. “Wij zijn altijd bereikbaar en klanten krijgen bij ons meteen de juiste persoon aan de lijn.”
  Lees verder
 • TESTIMONIAL
  19 apr. 2024
  Dymotec - Open lijnen in een ‘perfecte storm’
  Door Covid-19 en de wereldwijde componentenschaarste kwam de industrie in een ‘perfecte storm’ terecht. Industrieel automatiseerder Dymotec en Breemes hielden de telefoonlijnen continu open om met creativiteit en proactiviteit samen het schaarsteprobleem aan te pakken. Dymotec in Olen (B) legt zich toe op industriële automatisering in uiteenlopende sectoren, van food en farma tot logistiek en metaal. Het bedrijf bestaat dertig jaar en is in 2022 toegetreden tot de Jeco Energies-groep. Dymotec telt nu zo’n vijftig medewerkers en beschikt daarnaast over een flexibele schil met techniekers, programmeurs en projectengineers. Al sinds haar oprichting heeft de Kempense onderneming een relatie met (de voorgangers van) Breemes.
  Lees verder

Kijkt u ook eens naar deze trainingen die we aanbieden: