text.skipToContent text.skipToNavigation
 • TRAINING
  BASIS-PL
  Na afloop van de training kunnen de deelnemers: De werking en toepassing van Performance Level (ISO 13849-1) uitleggen De werking en toepassing van Safety Integrity Level (IEC 62061) uitleggen Blokschema's van veiligheidscircuits afleiden Met behulp van PAScal software een veiligheidscircuit op het vereiste PL valideren Bij de training verkrijgt men een PAScal licentie en certificaat van deelname.
  Lees verder
 • TRAINING
  FREQ-FC300
  Na het volgen van deze workshop kan de cursist: Omgaan met frequentieregelaars FC300 van het merk Danfoss; Het toepassingsgebied herkennen en een frequentieregelaar inzetten; Een frequentieregelaar inbedrijfnemen en afstellen.
  Lees verder
 • TRAINING
  Modbus
  Deze workshop heeft als doel de cursisten wegwijs te maken in de opbouw van een Modbus-telegram en inzicht te verschaffen in de configuratie en het onderhoud van een Modbus-koppeling. • De opbouw van de communicatieprotocollen binnen Modbus kunnen begrijpen. • De verschillen leren kennen tussen Modbus RTU en STCP. • De connectie kunnen opbouwen tussen 2 Modbus-deelnemers. • De verschillen begrijpen tussen Master/Slave en Server/Client opzet. • De verschillende functies binnen Modbus kunnen gebruiken. • De libraries van Siemens Modbus kunnen toepassen. • Modbus kunnen implementeren op Siemens PLC, S7-300/400 en S7-1200/1500. Deze cursus is sterk praktijkgericht: al vrij snel wordt de cursist geconfronteerd met de uitdaging 'hoe laat ik de componenten met elkaar communiceren via Modbus'.
  Lees verder
 • TRAINING
  PCS7-OPE
  Procesmensen krijgen een beter inzicht over de middelen die ze ter beschikking hebben om een proces te regelen en Operatoren krijgen meer feeling met het bedienen van faceplates en regelparameters. Hiermee kan men een beter beeld vormen van het gehele PCS7 systeem.
  Lees verder
 • TRAINING
  PCS7-SERV v9
  In deze 5 daagse cursus leert men de opzet en de filosofie van PCS7 V9. Tevens wordt op een zeer praktische manier ingegaan op de hardware gebruikt in een PCS7 processturing. Verder wordt er uitgebreid ingegaan op het storingzoeken in een PCS7 procesbesturing, het uitwisselen van componenten en het maken van kleine aanpassingen.
  Lees verder
 • TRAINING
  PCS7-SYST v9
  De deelnemer leert aan de hand van voorbeelden en oefeningen om met PCS7 V9.1 een proces te implementeren, te onderhouden of beheren.
  Lees verder
 • TRAINING
  PCS7PRO-v9
  De deelnemer leert aan de hand van voorbeelden en oefeningen om met PCS7 V9.1 een proces te implementeren, te onderhouden of beheren.
  Lees verder
 • TRAINING
  PROFIBUS-INST
  PROFIBUS is een robuuste veldbus. Velen zien echter nog niet in dat het een digitaal datacommunicatiesysteem is met eigen specifieke spelregels. Tijdens het installatiewerk zijn problemen vaak te wijten aan simpele fouten zoals een ontbrekende afsluitweerstand, verkeerde kabel, verwisselde aders etc. Daarom staat in steeds meer bestekken beschreven dat alleen gekwalificeerde installateurs het project mogen uitvoeren. Vanaf nu kunnen de installateurs in de Benelux ook aan deze eisen voldoen en zich onderscheiden van de niet gecertificeerde uitvoerders, doordat zij zich bekwaam hebben gemaakt in de spelregels en hun werk kunnen valideren. Dit geeft de aannemers een garantie dat de installatie door bekwame installateurs wordt uitgevoerd. Als deelnemer leert u hoe u een PROFIBUS probleem moet analyseren, identificeren en aanpakken. Theorie over bekabeling, afscherming, aarding, busparameters en meetinstrumenten vormt de basis van deze kennis. Met de hulp van praktische oefeningen op echte netwerken leert u hoe u deze theorie in de praktijk moet brengen.
  Lees verder
 • TRAINING
  PROFINET-INST
  De vraag naar PROFINET neemt sterk toe. Velen zien echter nog niet in dat het een digitaal datacommunicatiesysteem is met eigen specifieke spelregels. De meeste problemen ontstaan als gevolg van simpele fouten tijdens de installatie, zoals het onjuist gebruik van kabels of switches of zelfs het gebruik van een andere versie. Daarom staat in steeds meer bestekken beschreven dat alleen gekwalificeerde installateurs het project mogen uitvoeren. Met de juiste kennis van het PROFINET-netwerk, kunt u zich als installateur onderscheiden van de niet gecertificeerde uitvoerders, door zich bekwaam te maken in de spelregels om zo uw werk te kunnen valideren. Dit geeft de aannemers een garantie dat de installatie door bekwame installateurs wordt uitgevoerd. Als deelnemer leert u hoe u een PROFINET probleem moet analyseren, identificeren en aanpakken. Theorie over bekabeling, afscherming, aarding, busparameters en meetinstrumenten vormt de basis van deze kennis. Met de hulp van praktische oefeningen op echte netwerken leert u hoe u deze theorie in de praktijk moet brengen.
  Lees verder
 • TRAINING
  S5-SERVICE
  Na het volgen van deze module kan de cursist: Werken met het STEP5 BASIS-pakket: voorinstellingen maken; programma’s in de PLC laden; gebruik maken van standaard documentatiemogelijkheden; PLC-programma’s bekijken, analyseren en testen. Hardware testen; I/O kaarten adresseren; Zowel hard- als softwarematige fouten in SIMATIC S5 PLC’s herkennen en oplossen. Deze training richt zich op de PLC's S5-90U/95U/100U/115U/135U/155U.
  Lees verder
 • TRAINING
  S7-BASIS
  Na het volgen van deze module kan de cursist: Een keuze maken uit het hardwareaanbod van SIMATIC S7 PLC’s. Werken met het STEP7 BASIS-pakket: met STEP7 objecten en projecten leren omgaan; programma’s in de PLC laden (downloaden); gebruik maken van standaard documentatiemogelijkheden; bestaande PLC-programma’s bekijken, analyseren en testen.
  Lees verder
 • TRAINING
  S7-GRAPH
  Na deze cursus kan men zelfstandig een besturing maken met toestandsdiagrammen middels de S7-GRAPH ontwikkelsoftware.
  Lees verder
 • TRAINING
  S7-PROFINET
  Na het volgen van deze module kan de cursist: ETHERNET Configureren (hardware) Projecteren (software) Programmeren (communicatiebouwstenen) Inbedrijfnemen en storingsvrij maken PROFINET Configureren (hardware) Projecteren (software) Programmeren (communicatiebouwstenen voor Profinet IO communicatie) Inbedrijfnemen en storingvrij maken
  Lees verder
 • TRAINING
  S7-PROG1
  Na het volgen van deze module kan de cursist: Een besturingsconcept maken. Systematisch ontwerpen en gestructureerd programmeren. Toestand diagrammen ontwerpen en deze omzetten in S7-programma’s. Basisfuncties in bouwstenen programmeren. Informatie uit databouwstenen gebruiken.
  Lees verder
 • TRAINING
  S7-PROG2
  Na het volgen van deze module kan de cursist: complexe programma’s lezen; complexe programma’s schrijven.
  Lees verder
 • TRAINING
  S7-SERVICE
  Na het volgen van deze module kan de cursist: SIMATIC S7 PLC’s mechanisch en elektrisch opbouwen. PROFIBUS DP opbouwen en Master Slave deelnemers aansluiten. StoringsLED’s interpreteren. Configuratie testen. I/O kaarten adresseren via STEP7 software. Een compleet programma gestructureerd inbedrijfnemen, zowel hard- als softwarematige fouten in SIMATIC S7 PLC’s herkennen en oplossen.
  Lees verder
 • TRAINING
  S7-SYSTEEM
  Ervaren programmeurs / storingsmonteurs omscholen naar SIMATIC S7. Voor de hier genoemde doelgroep is deze cursus van 3 dagen een versneld alternatief voor S7-BASIS, S7-SERVICE en S7-PROG1 (totaal 6 dagen).
  Lees verder
 • TRAINING
  SIMOTION-SERV
  Een ongeplande uitval van productiemachines kan hoge kosten veroorzaken. In deze cursus leert u hoe u het control systeem SIMOTION-D en het aandrijfsysteem SINAMICS S120 kunt gebruiken in het geval er een storing optreedt. De deelnemer zal in staat zijn om storingen snel te verhelpen en kleine aanpassingen in het besturingsprogramma door te voeren waardoor stilstandtijden tot een minimum worden beperkt. Tevens leren we met de software SIMOTION Scout de diagnosemeldingen te lezen en interpreteren. De praktische oefeningen worden uitgevoerd op een control systeem met SIMOTION-D, SINAMICS S120 Booksize en SIMATIC ET200S.
  Lees verder
 • TRAINING
  SIMOTION-SYSTEM
  Een servo-as leren configureren en op te starten met de SIMOTION Control Unit en SINAMICS S120 drive. Programmeren in MCC en LAD/FDB onder de omgeving SIMOTION Scout. Omgang met de verschillende hardware platformen en SIMOTION structuur. De verschillen leren kennen tussen SIMOTION Scout “Classic” en SIMOTION Scout TIA Portal.
  Lees verder
 • TRAINING
  TIAP-Basis
  Het vertrouwd raken met de TIA Portal software en bijhorende PLC en HMI hardware. Het begrijpen van de werking van de SIMATIC S7-1200, S7-1500, S7-300, S7-400 of ET200 PLC. Het vertrouwd raken met de opbouw van een TIA Portal project. Het uitvoeren van online functies zoals: Het maken van een online verbinding; Downloaden van een PLC en HMI project; Het testen en monitoren van de PLC en HMI; Het vergelijken van het online en offline project. Het kunnen maken van een nieuw project met een PLC en HMI. Het maken van een PLC programma door het toepassen van basis PLC instructies. Het maken van een HMI configuratie door het toepassen van basis HMI objecten
  Lees verder
 • TRAINING
  TIAP-Drives
  Na het volgen van deze workshop kan de cursist: Omgaan met Siemens SINAMICS G120 frequentieregelaars; Het toepassingsgebied herkennen en een frequentieregelaar inzetten; Een frequentieregelaar inbedrijfnemen en inregelen; Storingsanalyse uitvoeren met behulp van foutcodes.
  Lees verder
 • TRAINING
  TIAP-MOTION
  Cursist kan na deze cursus/workshop zelfstandig: Een motion control project opzetten. Een basis motion control applicatie programmeren.
  Lees verder
 • TRAINING
  TIAP-MULTI
  Opzetten van een Multiuser Server; Multiuser project gebruiken in TIA Portal; Inbedrijfstellen vanuit Multiuser; Project Library in Multiuser.
  Lees verder
 • TRAINING
  TIAP-NET/WEB
  De verschillen kunnen begrijpen tussen Industrial Ethernet en Profinet. De juiste communicatieblokken kunnen kiezen ten aanzien van de gekozen koppeling binnen de TIA Portal "Network & Devices". De verschillende protocollen kunnen onderscheiden bij Industrial Ethernet. In staat zijn om een OPC server te configureren. In staat zijn om een PC met een applicatie (WinCC, OPC server, VB) te verbinden met een S7-1200/1500 PLC. Betekenis van een S7 connection en de specifieke eigenschappen er van (enkel binnen Tia Portal).
  Lees verder
 • TRAINING
  TIAP-OPC/UA
  OPC: Automatisering gebeurt meer en meer rond de PC. Om de datacommunicatie tussen een automatiseringsproces en de PC te beheren en te controleren, bestaat er een standaard: OPC. OPC is vandaag uitgegroeid tot een platform waarbij de PC de kern vormt van een SCADA en database beheer. Via OPC kan de automatisering van een proces geïntegreerd worden in de IT wereld. Begrippen zoals ERP en MES krijgen dan ook meer en meer betekenis. OPC was vroeger gesteund op de DCOM protocol van Microsoft. Vandaag wordt er gebruik gemaakt van SOAP. Dit opent nog meer mogelijkheden om “Live data” aan te bieden aan de standaard Microsoft pakketten. Deze cursus geeft je hier duidelijkheid in. We maken gebruik van de nieuwe Matrikon KEPP en Merz OPC servers. OPC-UA: Je leert in deze opleiding meer over de volgende generatietechnologie. Van het veilig, betrouwbaar en interoperabel transporteren van data en alarmeringen van de productievloer naar productieplanning of ERP niveau. Tevens werk je zelf zelf oefeningen uit waarbij je een koppelingen maakt tussen verschillende types PLC en “office “ georiënteerde pakketten. Uiteindelijk krijg je een werkende voorstelling van hoe een object georiënteerde datakoppeling werkt over de barrière van Firewall en domeinen heen.
  Lees verder
 • 1(current)
 • 2